تاتنهام در شب دبل سون هیونگ مین پرستون را با نتیجه سه بر صفر شکست داد.

تاتنهام در شب دبل سون هیونگ مین پرستون را با نتیجه سه بر صفر شکست داد.