شاخص کل در معاملات روز یکشنبه نتوانست سریال صعود را تکرار کند و با یک وقفه یک روزه مواجه شد. با فشار عرضه ها از همان ابتدای آغاز معاملات، شاخص تا نزدیک 9.5 هزار واحد افت را تجربه کرد….

شاخص کل در معاملات روز یکشنبه نتوانست سریال صعود را تکرار کند و با یک وقفه یک روزه مواجه شد. با فشار عرضه ها از همان ابتدای آغاز معاملات، شاخص تا نزدیک 9.5 هزار واحد افت را تجربه کرد.