رکنا: مدیرکل استاندارد لرستان اظهار کرد: در نیمه اول دی ماه سال جاری 13 پروانه استاندارد در استان صادر شد.

رکنا: مدیرکل استاندارد لرستان اظهار کرد: در نیمه اول دی ماه سال جاری 13 پروانه استاندارد در استان صادر شد.