صدور حکم متخلف کشتار غیرمجاز دام در شهرستان شهریار
صدور حکم متخلف کشتار غیرمجاز دام در شهرستان شهریار

حکم قضایی متخلفی که اقدام به کشتار غیرمجاز دام و عرضه آن بطور غیربهداشتی کرده بود با شکایت دامپزشکی در شعبه ۱۰۲دادگاه کیفری ۲شهرستان شهریار صادر گردید. شهریاریها ،خدابخشی در این رابطه گفت: کشتار غیرمجاز دام از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی می‌باشد که علاوه بر خطرات انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، باعث […]

حکم قضایی متخلفی که اقدام به کشتار غیرمجاز دام و عرضه آن بطور غیربهداشتی کرده بود با شکایت دامپزشکی در شعبه ۱۰۲دادگاه کیفری ۲شهرستان شهریار صادر گردید.

شهریاریها ،خدابخشی در این رابطه گفت: کشتار غیرمجاز دام از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی می‌باشد که علاوه بر خطرات انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، باعث آلودگی زیست محیطی نیز می‌شود.وی در ادامه با تاکید به اینکه عده‌ای با کشتار‌های غیرمجاز دام زمینه احتمال شیوع  آلودگی‌های انگلی و یا میکروبی و ویروسی را فراهم می‌کنند خاطر نشان کرد این اداره با جدیت وظایف نظارتی –بهداشتی خود را دنبال می کند که در همین راستا فرد متخلقی که اقدام به عرضه گوشت کشتار غیر مجاز نموده شناسایی و به مراجع قضایی معرفی گردید که پس از پیگیری های لازم بنا به نظر رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان بزه متحم محرز و حکم به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری صادر گردید.  

 
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان شهریار در زمینه نقش کشتارگاه‌های مجاز در سلامت گوشت ادامه داد: در کشتارگاه‌های مجازکشتار با نظارت بهداشتی و شرعی انجام می‌شودو لاشه‌ها بعد از ذبح در مرحله پیش سرد قرار می‌گیرند که این امر موجب ارتقاء کیفیت گوشت و پیشگیری از انتقال بعضی از بیماریهای مشترک ازجمله  بیماری تب کریمه کنگو غیر می‌شود.
 
 
 
خدابخشی در پایان توصیه کرد: شهروندان از مراکزی گوشت خریداری کنند که تحت نظارت و ممهور به مهر بهداشتی و برچسب دامپزشکی باشد و در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را از طریق شماره تلفنهای ۶۵۲۶۲۲۸۰ و۶۵۲۶۲۲۸۱ به این اداره اطلاع دهند.