شولتس هشدار داد، در صورت حمله روسیه به اوکراین، خط گاز نورد استریم 2 را تحریم خواهیم کرد.

شولتس هشدار داد، در صورت حمله روسیه به اوکراین، خط گاز نورد استریم 2 را تحریم خواهیم کرد.