پرویز پرستویی در صفحه اینستاگرامش ویدئویی منتشر کرد که در آن با فرد زباله‌گردی جنوب شهر تهران مواجه شده است.

پرویز پرستویی در صفحه اینستاگرامش ویدئویی منتشر کرد که در آن با فرد زباله‌گردی جنوب شهر تهران مواجه شده است.