گلر تیم فوتبال ذوب‌آهن پس از تغییر تصمیم داور و اخراج او به حدی عصبانی شد که می‌خواست داور چهارم را خودش بزند.

گلر تیم فوتبال ذوب‌آهن پس از تغییر تصمیم داور و اخراج او به حدی عصبانی شد که می‌خواست داور چهارم را خودش بزند.