اخراج دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ولز مقابل ایران تاثیر زیادی در نتیجه این مسابقه داشت.

اخراج دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ولز مقابل ایران تاثیر زیادی در نتیجه این مسابقه داشت.