به گفته منابع محلی ، برخورد آذرخش و جاری شدن سیل ده‌ها راس  گوسفند عشایر  را در روستای جهره تلف کرد ، تا کنون ۵۰ راس دام تلف شده در این روستا شمارش شده است….

به گفته منابع محلی ، برخورد آذرخش و جاری شدن سیل ده‌ها راس  گوسفند عشایر  را در روستای جهره تلف کرد ، تا کنون ۵۰ راس دام تلف شده در این روستا شمارش شده است.