صادق کولیوند شهردار جدید ملارد
صادق کولیوند شهردار جدید ملارد

رئیس شورای اسلامی شهر ملارد با اشاره به انتخاب صادق کولیوند شهردار سابق قدس و باغستان به عنوان شهردار جدید ملارد گفت: با توجه به تاکیدات شورای شهر، ایشان پذیرفتند که در خصوص مفاد قانونی لزوم سکونت در محل خدمت شهرداران، مطابق قانون عمل کنند. شهریاریها ؛ محبوب اکبری رئیس شورای اسلامی شهر ملارد در […]

رئیس شورای اسلامی شهر ملارد با اشاره به انتخاب صادق کولیوند شهردار سابق قدس و باغستان به عنوان شهردار جدید ملارد گفت: با توجه به تاکیدات شورای شهر، ایشان پذیرفتند که در خصوص مفاد قانونی لزوم سکونت در محل خدمت شهرداران، مطابق قانون عمل کنند.

شهریاریها ؛ محبوب اکبری رئیس شورای اسلامی شهر ملارد در خصوص جلسه انتخاب شهردار جدید ملارد اظهار داشت: امروز  در جلسه ۱۴۲ شورای اسلامی شهر ملارد، انتخاب شهردار جدید از گزینه‌های نهایی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه آقای صادق کولیوند با ۸ رای موافق به عنوان شهردار جدید ملارد انتخاب شد.

رئیس شورای اسلامی شهر ملارد بیان داشت: از سوابق ایشان می‌توان به شهردار شهرهای قدس و باغستان اشاره کرد و همچنین در خصوص سکونت ایشان در محل هدمت نیز با توجه به تاکیدات شورای شهر ملارد، ایشان پذیرفتند که مطابق قانون عمل کنند.

اکبری گفت: انتظار از شهردار جدید این است که در راستای کسب رضایت مردمی، اتمام پروژه‌های عمرانی نیمه تمام شهر ملارد را در دستور کار مجموعه شهرداری قرار دهد.