صادق زاده: روابط عمومی ها نقش مهمی در تولید و انتشار اخبار موثق در فضای مجازی دارند
صادق زاده: روابط عمومی ها نقش مهمی در تولید و انتشار اخبار موثق در فضای مجازی دارند

شهریاریها : جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان شهریار به منظور بررسی و تصمیم گیری درخصوص فشای رسانه ای حاکم در سطح شهرستان و نقش روابط عمومی ها در انتشار اخبار موثق و رسمی در فضای مجازی برگزار شد. بنا بر این گزارش در این نشست صادق زاده مشاور فرماندار و مدیر روابط عمومی […]

شهریاریها : جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان شهریار به منظور بررسی و تصمیم گیری درخصوص فشای رسانه ای حاکم در سطح شهرستان و نقش روابط عمومی ها در انتشار اخبار موثق و رسمی در فضای مجازی برگزار شد.
بنا بر این گزارش در این نشست صادق زاده مشاور فرماندار و مدیر روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار نقش روابط عمومی های ادارات، دستگاه ها و نهادهای شهرستان را در تولید و انتشار اخبار موثق در فضای مجازی بسیار مهم و تاثیرگذار دانست و گفت: اخبار مجعول و نادرست در نبود اخبار صحیح و موثق شکل می گیرد و روابط عمومی ها نقش بسزایی در این موضوع دارند.

دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان شهریار راه اندازی کانال خبری از سوی شورای هماهنگی روابط عمومی ها را یکی از راهکارهای پرداختن به موضوه دانست و اظهار داشت: واقعیت موجود در فضای رسانه ای، غلبه فضای مجازی بر سایر حوزه هاست و ما نیز باید حضور خود را در این فضا تقویت کنیم تا شهروندان بتوانند در مواقع لزوم به مرجعی رسمی در انتشار اخبار رجوع کنند.
مشاور فرماندار شهرستان شهریار از کانال اخبار رسمی شهرستان شهریار به عنوان یک مرجع رسمی برای اخبار موثق در سطح شهرستان نام برد و افزود: همه ادارات، نهادها و دستگاه های شهرستان شهریار اخبار رسمی خود را در این کانال منتشر می کنند و شهروندان با عضویت در این کانال می توانند به اخبار رسمی، صحیح، دقیق و سریع دسترسی داشته باشند.
در پایان این نشست، سعید یعقوبلو مدیر روابط عمومی شهرداری وحیدیه به عنوان مدیر برتر روابط عمومی شهرستان شهریار انتخاب و با اهدای لوح مورد تقدیر قرار گرفت.
لازم به ذکر است آدرس کانال اخبار رسمی شهرستان شهریار @ShahriyarNN می باشد.