سرمربی تیم والیبال راهیاب گفت: تا پایان لیگ برتر زمان زیاده باقی مانده و روند تیم راهیاب هم به مرور در حال بهتر شدن است.

سرمربی تیم والیبال راهیاب گفت: تا پایان لیگ برتر زمان زیاده باقی مانده و روند تیم راهیاب هم به مرور در حال بهتر شدن است.