سایت روزنامه تایمز اسرائیل اعلام کرد، اسرائیل هشتمین منبع تامین سلاح در جهان است و بر اساس گزارشات نظارت بر تجارت سلاح سازمان Sipri، سه درصد از تجارت سلاح در جهان از اسرائیل صورت می‌گیرد و بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ صادرات از اسرائیل به میزان ۵۹ درصد در…

سایت روزنامه تایمز اسرائیل اعلام کرد، اسرائیل هشتمین منبع تامین سلاح در جهان است و بر اساس گزارشات نظارت بر تجارت سلاح سازمان Sipri، سه درصد از تجارت سلاح در جهان از اسرائیل صورت می‌گیرد و بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ صادرات از اسرائیل به میزان ۵۹ درصد در مقایسه با سال‌های بین ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ رشد داشته است.