رئیس شورای تامین دام کشور با بیان اینکه به رغم آزادسازی صادرات دام در بودجه سال 1401 و مصوبه شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک، تا امروز این مهم عملیاتی نشده است ……

رئیس شورای تامین دام کشور با بیان اینکه به رغم آزادسازی صادرات دام در بودجه سال 1401 و مصوبه شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک، تا امروز این مهم عملیاتی نشده است ...