بوشهر – قره‌بیگی، ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر گفت: طی سه ماه نخست امسال، وزن کالاهای صادراتی از گمرکات استان بوشهر ۵۳ برابر وزن کالاهای وارداتی از این گمرکات بوده است….

بوشهر – قره‌بیگی، ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر گفت: طی سه ماه نخست امسال، وزن کالاهای صادراتی از گمرکات استان بوشهر ۵۳ برابر وزن کالاهای وارداتی از این گمرکات بوده است.