رئیس جمهور چین در گفت وگوی تلفنی با جو بایدن، همتای آمریکایی خود درباره مساله تایوان به وی هشدار داد که با آتش بازی نکند.

رئیس جمهور چین در گفت وگوی تلفنی با جو بایدن، همتای آمریکایی خود درباره مساله تایوان به وی هشدار داد که با آتش بازی نکند.