چند روزی است که خبر کلاهبرداری کوروش کمپانی بر سر زبان ها افتاده است.

چند روزی است که خبر کلاهبرداری کوروش کمپانی بر سر زبان ها افتاده است.