مقامات چین می‌گویند ممکن است به خاطر شیوع ویروس کورونا کنگره سالانه حزب کمونیست- بزرگ‌ترین اجلاس سیاسی در این کشور- را که در ماه مارس برگزار می‌شود، به تأخیر بیندازند….

مقامات چین می‌گویند ممکن است به خاطر شیوع ویروس کورونا کنگره سالانه حزب کمونیست- بزرگ‌ترین اجلاس سیاسی در این کشور- را که در ماه مارس برگزار می‌شود، به تأخیر بیندازند.