رکنا:بهاره افشاری با ایده های جذاب عکاسی اینبار با شیطنت ریز و زیبا در دوربین عکاسان سوژه شد.

رکنا:بهاره افشاری با ایده های جذاب عکاسی اینبار با شیطنت ریز و زیبا در دوربین عکاسان سوژه شد.