جنگ اخیر قره باغ همان زمان آغاز شد که شب قبل از آن باکو میزبان هیأت نظامی صهیونیست‌ها شده بود.

جنگ اخیر قره باغ همان زمان آغاز شد که شب قبل از آن باکو میزبان هیأت نظامی صهیونیست‌ها شده بود.