در نبرد نفس‌گیر مراکش و اسپانیا در مرحله یک‌هشتم نهایی جام‌جهانی ۲۰۲۲، مراکش در ضربات پنالتی با شکست اسپانیا راهی مرحله بعد شد.

در نبرد نفس‌گیر مراکش و اسپانیا در مرحله یک‌هشتم نهایی جام‌جهانی ۲۰۲۲، مراکش در ضربات پنالتی با شکست اسپانیا راهی مرحله بعد شد.