اجراهای سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر در استان فارس از امروز آغاز می شود.

اجراهای سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر در استان فارس از امروز آغاز می شود.