شیخ​الاسلامی رکورددار رای عدم اعتماد مجلس
شیخ​الاسلامی رکورددار رای عدم اعتماد مجلس

شهریاریها : در میان سه وزیر استیضاح شده دو دولت محمود احمدی​نژاد، عبدالرضا شیخ​الاسلام بیشترین رای منفی را از مجلس گرفته است. به گزارش خبرآنلاین، پیش از این علی کردان و حمید بهبهانی با رای منفی نمایندگان از کابینه نهم خارج شده بودند. اگر چه شمس الدین حسینی و مجید نامجو نیز در دولت دهم […]

شهریاریها : در میان سه وزیر استیضاح شده دو دولت محمود احمدی​نژاد، عبدالرضا شیخ​الاسلام بیشترین رای منفی را از مجلس گرفته است.

به گزارش خبرآنلاین، پیش از این علی کردان و حمید بهبهانی با رای منفی نمایندگان از کابینه نهم خارج شده بودند. اگر چه شمس الدین حسینی و مجید نامجو نیز در دولت دهم تا مرز استیضاح پیش رفتند اما از خروج از کابینه جستند و ابقا شدند.

جدول زیر گویای آرای نمایندگان به استیضاح سه وزیری است که در مجلس برکنار شدند.

نام وزیر
تاریخ استیضاح
آرای نمایندگان
علی کردان وزیر کشور
14 آبان 87
188 رای موافق/ 45 مخالف/14 ممتنع
حمید بهبهانی وزیر راه
12 بهمن 89
147 رای موافق/ 87 رای مخالف/ 9 رای ممتنع
عبدالرضا شیخ​الاسلامی
15 بهمن 91
192 رای موافق/56 رای مخالف/ 9 رای ممتنع