سرلشکر سلامی با تاکید بر اینکه اسرائیل با انزوا، جنگ داخلی، تجزیه سیاسی و اعتراضات اجتماعی و نبرد‌های امنیتی درگیر است، افزود: یک ائتلاف قدرتمند در عالم علیه اسرائیل شکل گرفته و وضعیت مقاومت بسیار متفاوت شده است….

سرلشکر سلامی با تاکید بر اینکه اسرائیل با انزوا، جنگ داخلی، تجزیه سیاسی و اعتراضات اجتماعی و نبرد‌های امنیتی درگیر است، افزود: یک ائتلاف قدرتمند در عالم علیه اسرائیل شکل گرفته و وضعیت مقاومت بسیار متفاوت شده است.