رئیس بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب هرمزگان از شکست کرونا توسط دو خواهر بالای ۱۰۰ سال در میناب خبر داد.

رئیس بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب هرمزگان از شکست کرونا توسط دو خواهر بالای ۱۰۰ سال در میناب خبر داد.