مس کرمان دومین دیدار خود در جام باشگاه‌های هندبال آسیا را نیز واگذار کرد.

مس کرمان دومین دیدار خود در جام باشگاه‌های هندبال آسیا را نیز واگذار کرد.