تیم فوتبال آوس در دیدار مقابل سانتاکلارا شکست خورد.

تیم فوتبال آوس در دیدار مقابل سانتاکلارا شکست خورد.