تیم ملی نوجوانان ایران با شکست برابر تیم مراکش از صعود به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی بازماند.

تیم ملی نوجوانان ایران با شکست برابر تیم مراکش از صعود به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی بازماند.