دروازه‌بان کروات تیم فوتبال پرسپولیس قراردادش را با این باشگاه رسما فسخ کرد.

دروازه‌بان کروات تیم فوتبال پرسپولیس قراردادش را با این باشگاه رسما فسخ کرد.