باشگاه استقلال برای پرداخت بدهی ۳ عضو سابق این تیم باید ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت کند.

باشگاه استقلال برای پرداخت بدهی ۳ عضو سابق این تیم باید ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت کند.