سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه بودجه ۱۴۰۲ در این شورا خبر داد.

سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه بودجه ۱۴۰۲ در این شورا خبر داد.