سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح اصلاح بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در این شورا تایید شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح اصلاح بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در این شورا تایید شد.