شورای عالی بورس و اوراق بهادار، عالی‌ترین رکن بازار اوراق بهادار ایران است که تصویب سیاست‌های کلان این بازار را بر عهده دارد. در ماده سوم قانون بازار اوراق بهادار، اعضای شورا مشخص شده است و ماده چهارم نیز به وظایف شورا اشاره کرده است. در این مطلب قصد د…

شورای عالی بورس و اوراق بهادار، عالی‌ترین رکن بازار اوراق بهادار ایران است که تصویب سیاست‌های کلان این بازار را بر عهده دارد. در ماده سوم قانون بازار اوراق بهادار، اعضای شورا مشخص شده است و ماده چهارم نیز به وظایف شورا اشاره کرده است. در این مطلب قصد داریم تا با وظایف این شورا و اعضای آن آشنا شویم.