نایب رئیس یکی از مهم‌ترین کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارات عجیب و غریبی به برگزاری دادگاه حوادث آبان ماه در لندن، واکنش نشان داده است. واکنشی که شاید به گفته او «صرفا یک شوخی» بیشتر نبود اما پایگاه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی را خیلی سریع تسخی…

نایب رئیس یکی از مهم‌ترین کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارات عجیب و غریبی به برگزاری دادگاه حوادث آبان ماه در لندن، واکنش نشان داده است. واکنشی که شاید به گفته او «صرفا یک شوخی» بیشتر نبود اما پایگاه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی را خیلی سریع تسخیر کرد.