محمد خزاعی رییس سازمان سینمایی در مراسم اختتامیه چهل و دومین جشنواره فیلم فجر دعای تحویل سال را به شکل عجیبی اشتباه خواند و این موضوع همچنان سوژه‌های برنامه‌های مختلف و فضای مجازی است. از قضا این موضوع سوژه پیمان طالبی در برنامه زنده شد. این بخش را می‌…

محمد خزاعی رییس سازمان سینمایی در مراسم اختتامیه چهل و دومین جشنواره فیلم فجر دعای تحویل سال را به شکل عجیبی اشتباه خواند و این موضوع همچنان سوژه‌های برنامه‌های مختلف و فضای مجازی است. از قضا این موضوع سوژه پیمان طالبی در برنامه زنده شد. این بخش را می‌بینید.