بهنوش بختیاری با حضور رونالدو در ایران شوخی جالبی کرد.

بهنوش بختیاری با حضور رونالدو در ایران شوخی جالبی کرد.