در برنامه حسینیه معلی که با تم شاد برای ماه شعبان در نظر گرفته شده بود، گروهی از اندونزی برای خوانندگان با لباس سنتی دعوت شده بودند که شوخی‌های حاضران در نهایت به تمسخر اندونزیایی‌ها منتهی شد. در بخشی از برنامه لباس سنتی رسمی مردم اندونزی دامن خطاب می‌…

در برنامه حسینیه معلی که با تم شاد برای ماه شعبان در نظر گرفته شده بود، گروهی از اندونزی برای خوانندگان با لباس سنتی دعوت شده بودند که شوخی‌های حاضران در نهایت به تمسخر اندونزیایی‌ها منتهی شد. در بخشی از برنامه لباس سنتی رسمی مردم اندونزی دامن خطاب می‌شود و با آن شوخی می‌شود و در بخش دیگر نیز یکی از حاضران می‌گوید: «اینها حق به گردن ما دارند. ما از بچگی اینقدر سالاد اندونزی خوردیم» این بخش‌ها را می‌بینید.