رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم گفت: شهید سلیمانی می‌تواند یک ذخیره فرهنگی برای ما باشد و این وظیفه ماست که چگونه آن را حفظ و استحصال کنیم….

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم گفت: شهید سلیمانی می‌تواند یک ذخیره فرهنگی برای ما باشد و این وظیفه ماست که چگونه آن را حفظ و استحصال کنیم.