با اضافه شدن فیلم «شهر هرت» به ترکیب فیلم‌های در حال اکران، کریم امینی کارگردان فیلم «فسیل» دو فیلم را به‌صورت همزمان در مقام کارگردان روی پرده سینماها خواهد داشت….

با اضافه شدن فیلم «شهر هرت» به ترکیب فیلم‌های در حال اکران، کریم امینی کارگردان فیلم «فسیل» دو فیلم را به‌صورت همزمان در مقام کارگردان روی پرده سینماها خواهد داشت.