قرن‌ها، مردم در مورد دلیل متروک شدن شهر باستانی انگکور گمانه‌زنی می‌کردند، از مهاجمان غارتگر گرفته تا تغییرات مذهبی. اما شواهد اخیر نشان می‌دهد که سوءمدیریت زیست‌محیطی عامل این سقوط شد….

قرن‌ها، مردم در مورد دلیل متروک شدن شهر باستانی انگکور گمانه‌زنی می‌کردند، از مهاجمان غارتگر گرفته تا تغییرات مذهبی. اما شواهد اخیر نشان می‌دهد که سوءمدیریت زیست‌محیطی عامل این سقوط شد.