شهر ری آلوده ترین منطقه پایتخت
شهر ری آلوده ترین منطقه پایتخت

شهریاریها :سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با بیان اینکه هوای پایتخت در آستانه هشدار قرار دارد گفت: در حال حاضر شهر ری آلوده ترین منطقه تهران است. حشمت الله بسطامی در گفتگو با مهر افزود: هوای پایتخت با ایستادن شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون روی عدد 141 در آستانه هشدار […]

آلودگیشهریاریها :سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با بیان اینکه هوای پایتخت در آستانه هشدار قرار دارد گفت: در حال حاضر شهر ری آلوده ترین منطقه تهران است.

حشمت الله بسطامی در گفتگو با مهر افزود: هوای پایتخت با ایستادن شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون روی عدد 141 در آستانه هشدار قرار گرفت.

به گفته وی، این شاخص نسبت به روز گذشته که روز 128 ایستاده بود 13 واحد افزایش داشته است.

بسطامی اظهار داشت: در حال حاضر شهر ری در منطقه 20 با ایستادن شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون روی عدد 161 و فرمانداری شهر ری و شهرداری منطقه 20 با قرار گرفتن این شاخص روی عدد 160 یه ترتیب آلوده ترین مناطق پایتخت هستند که در شرایط هشدار قرار دارند.

سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: در حال حاضر هوای هیچ یک از مناطق تهران در شرایط سالم نیست اما دانشگاه تهران منطقه 6 با ایستادن شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون روی عدد 103 کمترین آلودگی را دارد.

وی افزود : در این شرایط توصیه می شود کودکان و سالمندان و همچنین بیماران قلبی و ریوی از تردد غیر ضروری در فضای باز خودداری کنند.