شهر بازی در شهرک صدف شهریار احداث می شود

شهریاریها : عضو شورای اسلامی شهر شهریار گفت: تقویت و توسعه زیرساخت های تفریحی، سیاحتی و رفاهی در شهریار و بخصوص در مناطقی همچون شهرک صدف با جدیت پیگیری خواهد شد. بهزاد درخشان در گفت و گو با مهر، با اشاره به نقش حائز اهمیت زیرساخت ها و امکانات تفریحی و رفاهی در غنی سازی […]

بهزاد درخشانشهریاریها : عضو شورای اسلامی شهر شهریار گفت: تقویت و توسعه زیرساخت های تفریحی، سیاحتی و رفاهی در شهریار و بخصوص در مناطقی همچون شهرک صدف با جدیت پیگیری خواهد شد.

بهزاد درخشان در گفت و گو با مهر، با اشاره به نقش حائز اهمیت زیرساخت ها و امکانات تفریحی و رفاهی در غنی سازی اوقات فراغت جوانان، نوجوانان و افزایش امید به زندگی اظهار داشت:طرح ها و اولویت های گوناگون و متعددی در شهریار تعریف و مدنظر قرار گرفته است تا از ظرفیت های توانمند و بالقوه موجود بهره گیری بهینه ای حاصل شود.

وی افزود: یکی از این طرح ها معطوف به پروژه احداث شهربازی در شهرک صدف می شود که در صورت بهره برداری، با سود دهی خوبی نیز همراه خواهد بود.

درخشان گفت: تکثر و تنوع جمعیتی شهریار، یک فرصت ویژه و بالقوه است و در صورت مشارکت بخش خصوصی،  قطعا استقبال بسیار مطلوبی از چنین پروژه و طرح هایی خواهد شد.

عضو شورای اسلامی شهر شهریار عنوان کرد: تعریف ردیف بودجه برای تقویت زیرساخت های تفریحی در شهرک صدف و بهره برداری از شهربازی، از اولویت هایی است که مدنظر قرار دارد و تا حصول نتیجه از هیچ اقدام سازنده ای در این حوزه دریغ نخواهیم کرد.

وی افزود: ساخت و احداث کارتینگ از نمونه طرح هایی است که با تعبیه آن در پروژه شهربازی، بدون شک با استقبال عمومی مواجه می شود.

درخشان در خاتمه یادآور شد: مشارکت و جذب سرمایه های بخش خصوصی در چنین طرح هایی باعث تسریع در بهره برداری از آن خواهد شد و امیدواریم با بستر سازی هر چه مطلوب تر، زمینه مناسبی برای ورود و سرمایه گذاری عمومی فراهم شود که بطور یقین در ارتقای کمی و کیفی خدمات در این حوزه مثمر ثمر خواهد بود.