برگزیده شدن شهریار بعنوان هیات نمونه شنا استان تهران در سال ۹۸
برگزیده شدن شهریار بعنوان هیات نمونه شنا استان تهران در سال ۹۸
سوی هیات شنای استان تهران، هیات شنا شیرجه و واترپلو شهرستان شهریار بعنوان هیات نمونه در سال ۹۸ انتخاب شد

به گزارش شهریاریها ، هیات شنا ، شیرجه و واترپلو شهرستان شهریار به ریاست محسن علیزاده و کادر مدیریتی مجرب خود توانست هیات نمونه شنا استان تهران را در سال ۱۳۹۸ از آن خود کند.

این عنوان به سبب فعالیت های چشمگیر در برگزاری دوره های آموزشی و موفقیت در برگزاری لیگ شنای غرب استان تهران از سوی هیات شنای استان تهران به هیات شهریار تعلق گرفت.