برگزیده شدن شهریار بعنوان هیات نمونه شنا استان تهران در سال ۹۸

سوی هیات شنای استان تهران، هیات شنا شیرجه و واترپلو شهرستان شهریار بعنوان هیات نمونه در سال ۹۸ انتخاب شد

به گزارش شهریاریها ، هیات شنا ، شیرجه و واترپلو شهرستان شهریار به ریاست محسن علیزاده و کادر مدیریتی مجرب خود توانست هیات نمونه شنا استان تهران را در سال ۱۳۹۸ از آن خود کند.

این عنوان به سبب فعالیت های چشمگیر در برگزاری دوره های آموزشی و موفقیت در برگزاری لیگ شنای غرب استان تهران از سوی هیات شنای استان تهران به هیات شهریار تعلق گرفت.