شهریار، پیشرو در گلخانه و ابیاری قطره ایی
شهریار، پیشرو در گلخانه و ابیاری قطره ایی

شهریاریها : مدیر جهاد کشاورزی شهریار از رتبه نخست این شهرستان در توسعه گلخانه ها و ابیاری قطره ایی خبر داد . رسول سلگی با اشاره به اینکه هم اکنون ۳۸ هکتار گلخانه در استان تهران از ابتدای سال تا کنون اجرا شده است گفت : از این میزان ۸ هکتار مربوط به شهرستان شهریار […]

شهریاریها : مدیر جهاد کشاورزی شهریار از رتبه نخست این شهرستان در توسعه گلخانه ها و ابیاری قطره ایی خبر داد .

رسول سلگی با اشاره به اینکه هم اکنون ۳۸ هکتار گلخانه در استان تهران از ابتدای سال تا کنون اجرا شده است گفت : از این میزان ۸ هکتار مربوط به شهرستان شهریار است .

وی با اشاره به اینکه ۶۳۰ هکتار ابیاری قطره ایی نیز ار ابتدای امسال تا کنون در زمینها ی کشاورزی شهریار اجرا شده افزود : اجرای ۱۰۰ هزار هکتار ابیاری تحت فشار نیز در دستور کار است .
وی گفت : شهریار در کنار محصولات سردرختی ، زمینهای کشاورزی مناسبی برای تولید انواع محصولات کشاورزی دارد .