مراسم ازدواج ۲۲ زوج جوان به همراه کاروان خودرویی فردا در شهرری برپا می‌شود.

مراسم ازدواج ۲۲ زوج جوان به همراه کاروان خودرویی فردا در شهرری برپا می‌شود.