شهردار گلستان حکم خود را از وزیر کشور دریافت کرد
شهردار گلستان حکم خود را از وزیر کشور دریافت کرد

شهریاریها :  طی روز گذشته، پس از یک ماه انتظار، اسماعیل نعمت زاده شهردار گلستان به عنوان اولین شهردار در بین سایر شهرداران استان تهران حکم خود را از سوی وزیر کشور دریافت کرد. به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس چارت تشکیلاتی، حکم شهردارانی که جمعیت بیش از 200 هزار نفر درحوزه فعالیت خود داشته […]

متفرقهشهریاریها :  طی روز گذشته، پس از یک ماه انتظار، اسماعیل نعمت زاده شهردار گلستان به عنوان اولین شهردار در بین سایر شهرداران استان تهران حکم خود را از سوی وزیر کشور دریافت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس چارت تشکیلاتی، حکم شهردارانی که جمعیت بیش از 200 هزار نفر درحوزه فعالیت خود داشته باشند را وزیرکشور و کمتر از آن را استاندار امضا می کند.

حکم شهردار گلستان به عنوان اولین شهردار در بین سایر شهرداران استان تهران پس از یک ماه از سوی وزیر کشور صادر شد.

شورای اسلامی شهر گلستان در جریان انتخاب شهرداران، اسماعیل نعمت زاده را از میان 20 گزینه که هریک از مدیران ارشد استانی بوده را انتخاب کرد که این اقدام شورای شهر به اذعان معاون استانداری تهران، نماینده مجلس، فرماندار و امام جمعه یکی از بهترین گزینه ها بود.