شهردار قدس ؛ بسترهای کسب درآمدهای پایدار باید بیش از گذشته تقویت شود
شهردار قدس ؛ بسترهای کسب درآمدهای پایدار باید بیش از گذشته تقویت شود
جلسه کمیته درآمد شهرداری قدس با موضوع بررسی وضعیت درآمدی بخش های مختلف شهرداری و راهکارهای تامین منابع و افزایش درآمد به منظور ارائه خدمات بیشتر و بهتر به شهروندان و توسعه و آبادانی شهر برگزار شد.

به گزارش شهریاریها ، جلسه کمیته درآمد شهرداری قدس صبح امروز به ریاست مهندس مسعود مختاری و با حضور مدیران شهری مربوطه برگزار شد. در این جلسه وضعیت درآمدی بخش های مختلف شهرداری و راهکارهای تامین منابع و افزایش درآمد به منظور ارائه خدمات بیشتر و بهتر به شهروندان و توسعه و آبادانی شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

مهندس مختاری شهردار قدس در این  جلسه با بیان اینکه رشد و توسعه شهر در گرو تامین منابع پایدار می باشد، بیان کرد: هزینه ها به دلیل نوسانات ارزی و رشد قیمت ها افزایش یافته اما درآمدهای شهرداری به واسطه رکود اقتصادی موجود کاهش یافته که در این شرایط می بایست همچون گذشته درآمدهای موجود به شکل هدفمند هزینه گردد. 

وی در ادامه به ارائه راهکارها و ایده های کسب درآمد، بهره وری و مدیریت اقتصادی در مسیر نیل به هدف درآمدهای پایدار پرداخت و خاطرنشان کرد: باید بسترهای کسب درآمد پایدار بیش از گذشته تقویت گردد که این امر نیازمند تعامل خوب و حداکثری شهروندان بویژه مودیان مالیاتی با شهرداری می باشد. 

مهندس مختاری به طرح های تشویقی شهرداری قدس در زمینه دریافت عوارض شهری اشاره کرد و گفت: به دلیل وضعیت اقتصادی موجود نه تنها هیچگونه فشاری از سوی شهرداری بابت دریافت عوارض شهری اعمال نشده است، بلکه تسهیلات و تخفیفات خوبی نیز در این زمینه ارائه می شود، بنابراین شهروندان می توانند با پرداخت عوارض شهری از طرح های تشویقی خوبی که بدین منظور اعلام عمومی شده است، برخوردار شوند.