شهردار صباشهر عزل شد
شهردار صباشهر عزل شد
امیرکریمی شهردار صباشهر در شهرستان شهریار با رأی اعضای شورای اسلامی شهر صباشهر و با استناد به دستورالعمل لزوم سکونت شهرداران در محل خدمت عزل شد و این مصوبه برای بررسی به کمیته انطباق فرمانداری این شهرستان رفت.

به گزارش شهریاریها و به نقل از خبرگزاری فارس ، روز گذشته شورای شهر صباشهر در جلسه رسمی خود با ۷ رأی موافق خود امیر کریمی شهردار شهرقدسی این شهر را با استناد به دستورالعمل وزارت کشور مبنی بر لزوم سکونت شهرداران در محل خدمت، در روزهای کرونایی فعلی و در کم‌تر از ۲ سال مدت حضور وی در این مسند عزل و برکنار کرد.

باید به منظور تائید یا رد این مصوبه شورای شهر صباشهر منتظر بررسی و نظر شورای انطباق فرمانداری شهرستان شهریار ماند.

صباشهر یکی از شهرهای بخش مرکزی شهرستان شهریار با جمعیتی در حدود ۵۴ هزار نفر طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ در ۱۸ کیلومتری جنوب غربی شهر تهران قرار دارد.