اقتصادنیوز: فرماندار شیراز از موافقت ۱۳ عضو شورای اسلامی شهر شیراز با استعفاء احسان اصنافی خبر داد.

اقتصادنیوز: فرماندار شیراز از موافقت ۱۳ عضو شورای اسلامی شهر شیراز با استعفاء احسان اصنافی خبر داد.