کمتر از یکسال قبل، سید احسان اصنافی عضو ششمین دوره شورای اسلامی شهر شیراز  با تصمیم این شورا به عنوان شهردار این کلانشهر انتخاب شد.

کمتر از یکسال قبل، سید احسان اصنافی عضو ششمین دوره شورای اسلامی شهر شیراز  با تصمیم این شورا به عنوان شهردار این کلانشهر انتخاب شد.